(On)Opvallend: VitalFluid

We rijden er langs, zonder dat we er vaak bij stilstaan: bedrijventerreinen. We zien een hal, een logo, een kantoor en dat is het. Onopvallend dus, maar niet zelden zijn die bedrijven binnen hun branche juist opvallend. Om die reden kijken we in deze rubriek achter de puien van de bedrijven en laten we de ondernemers aan het woord. Vermoedelijk zul je het, na lezing van de artikelen, met ons eens zijn: achter die gevels gebeuren de mooiste dingen. Dit keer stappen we binnen bij VitalFluid.

VitalFluid Vital Fluid Plasma Activated Water applications Agriculture Medical Cleaning applications plan2fix plasma systems agrochemicals nitrogen fertilization plant health surface hygiene plasma technology European Union’s Horizon 2020

Storm in een glas water

“Wat wij eigenlijk doen is de natuur nabootsen. Als de bliksem het water raakt, ontstaat er korte tijd gedesinfecteerd water, waarna dit water terugvalt tot nitraathoudend water. Wat wij doen is stikstof uit de lucht halen en dit toevoegen aan water en dan ontstaat desinfecterend water. We noemen dat geactiveerd water, dat in meerdere sectoren van pas komt. Wij richten ons nu vooral op de landbouw.” Aan het woord is Paul Leenders die in 2014 startte met het bedrijf VitalFluid.

RCT Gelderland stond aan de wieg van het bedrijf, omdat er kort voor de start van het bedrijf twee vouchers werden verstrekt, die werden gebruikt om de werking van geactiveerd of plasmawater te testen. De vouchers hebben een vervolg gekregen in een succesvol EFRO-project ‘Plasma geactiveerd water’. Voordat Leenders met VitalFluid startte, was hij eigenaar van Filtex Air Filtration. Hij ontwikkelde filters, onder meer voor André Kuipers die ze gebruikte in zijn ruimtecapsule. Filtex bestaat overigens nog steeds.

Het plasmawater van VitalFluid is in de agrarische sector welkom. Om gewassen te desinfecteren, worden nu veelal chemicaliën gebruikt. Daar willen overheden vanaf. Het plasmawater is een mooi duurzaam alternatief, omdat het geen residuen nalaat. Echter, penetreren in de chemicaliënmarkt is geen sinecure. Om die reden richt VitalFluid zich nu vooral op het behandelen van zaden. Daarbij werkt het bedrijf samen met verschillende grote internationale zaadbedrijven. Verder wordt gekeken naar gebruik van het water bij de productie van meststoffen.

“We focussen ons nu helemaal op de landbouw, maar plasmawater is veel breder inzetbaar. Zo kijken we ook naar de zorg: geactiveerd water kun je bijvoorbeeld goed gebruiken bij wondbehandeling. Of je past het toe om medicijnen uit water te halen, die daar terechtkomen door de urine van patiënten. Wij zouden de medicijnen er al kunnen uithalen voordat ze het riool bereiken. Ook daar kijken we naar. Maar in de voedselveiligheid komt plasmawater ook van pas, zo is het wellicht mogelijk om door de inzet van dit water de salmonella van kippen af te halen”, stelt Leenders.

Dat VitalFluid een veelbelovend bedrijf is blijkt ook uit enkele andere feiten. Het bedrijf groeit stevig, inmiddels is het een scale-up van zes fte. Ze behoren ook tot de weinige scale-ups die deel uitmaken van het programma Make Next Platform, dat onder meer door ASML wordt gesteund en een accelatorprogramma is voor veelbelovende scale-ups.

Als Leenders de werking van zijn procedé laat zien in een van de ontwikkelde apparaten zegt hij terloops: “Wij zorgen voor een storm in een glas water”. Het is inmiddels duidelijk dat deze storm niet gaat liggen.

Bron: https://www.rctgelderland.nl/onopvallend-vitalfluid/